Şuyulandırma terimi nadiden kullanılan gayrimenkul uygulamalarından birisidir. Bunun için de anlamının ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi durumlarda kullanıp uygulandığı bilinmemektedir. Şuyulandırma nedir? 

ŞUYULANDIRMA NEDİR, GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE NE ALNAMA GELİR?

Şuyulandırma kelime anlamı olarak sahiplendirme anlamına gelmektedir. Gayrimenklul sektöründe ise daha kapsamlı bir anlam ifade eder. Belediyeler tarafından yapılan bir uygulama olan şuyulandırma en basit tanımla var olan bir arsanın belediyeler tarafından ele alınıp farklı parsellerle birleştirildikten sonra kat mülkiyeti halinde sunulmasıdır. 

Şuyulandırma ilkesel olarak var olan bir arsanın kullanım hakkına bağlı olarak farklı parsellerle birleştirildikten sonra hisseli bir biçimde mal sahiplerine veya başka birilerine kat mükiyeti olarak sunulmasıdır. 

İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILIR

Şuyulandırma işlemi yapan belediyeler bu işlemi yaparken İmar Kanunu'nun 18. maddesine dayanırlar. Bu maddede belediyelere verilen hak gereği belediyeler imar sınırları içerisinde bulunan ve üzerine bina olup olmadığı dikkate alınmaksızın tüm arsa ve arazilerde birleştirme yapmaya yetkilidirler. 

Birleştirme yapılacak olan araziler vatandaşlara ait olabildiği gibi kamu kurumlarına veya belediyelere de ait olabilirler. Bu arazilerilerin veya arsaların ne şekilde birleştirileceğine belediyeler karar verirler. 

Zaman zaman şuyulandırma nedeniyle vatandaşlarla belediyeler karşı karşıya gelebilmektedirler. Belediyeler birleştirme amacıyla vatandaşların arazilerine bu şekilde uygulamaya sokmakta ve bu bazı durumlarda ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Ancak bu uygulama tamemen yasaldır ve vatandaşlara yasalara göre muamele yapılmaktadır. 

ŞUYULANDIRMA YAPILAN ARSALAR ADA VE PARSELLERE AYRIE İŞLEM YAPILIRLABİLİR

Belediyeler şuyulandırma yaptıkları arsaları veya arazileri imar planına uygun bir şekilde ada veya parsellere ayırabilirler. Yine belediyeler bu kapsamda şuyulandırma yaptıkları arazileri veya arsaları müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtabilirler. 

Öte yandan belediye ve mücavir alan dışında kalan arazi ve arsalar hakkında şuyulandırma işlemini valilikler uygulayabilirler. Böyle durumlarda valiliklere de yetki verilmiştir.